Prevádkuje:

Delicious W.B. s. r. o.
Radlinského
43
811 07 Bratislava-Staré Mesto  

+421 903 428 036

info@vino-vinko.sk

IČO: 47 428 007,  IČ DPH: SK2023897546
Bankové spojenie: 4019396859/7500 ČSOB banka