ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ako nakupovať a obchodné podmienky

 •  
  Objednanie tovaru
  Odoslaním objednávky zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v dobierkovom systéme ako predbežná objednávka.
  Predbežná objednávka nie je záväzná, slúži iba k upresneniu požiadaviek kupujúceho.
  Po obdržaní objednávky bude do 48 hodín s kupujúcim zo strany predávajúceho nadviazaný telefonický prípadne e-mailový kontakt.
  Po potvrdení sa objednávka stáva záväzná.
  Storno objednávky
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť
  (chybné kontaktné informacie, nedostupný, nereaguje na e-maily a podobne), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
  alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku
  kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní.
  Kupujúci ma nárok stornovať objednávku a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci
  je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu
  na info@vino-vinko.sk Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.
  Ceny tovaru
  Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných
  zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Po potvrdení objednávky Vám garantujeme
  výšku ceny za výrobok. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné.
  Platobné podmienky
  Sme platcami DPH. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.vino-vinko.sk
  bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru. V pripade vážneho záujmu o väčšie množstvo Vás žiadame aby ste nás priamo
  kontaktovali mailovou, alebo telefonickou formou.
  Každý zákazník je pre nás dôležitý, preto pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne.
  Dobierka:
  predávajúci zašle tovar na dobierku riadne zabalený, kupujúci platí až pri jeho preberaní. K cene objednaného tovaru predávajúci
  pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné a balné podľa hmotnosti celej objednávky plus poplatok za dobierku 2.99,- €.
  Prevod na účet:
  Kupujúci platí za tovar vopred, tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po pripočítaní ceny za tovar. K cene objednaného
  tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné a balné podľa hmotnosti celej objednávky.
  Číslo účtu: 4019396859/7500 (ČSOB)
  Ako variabilný symbol napíšte číslo Vašej objednávky, alebo v poznámke uveďte Vaše meno.
  Doprava
  Zmluvným partnerom:
  Zaručujeme doručenie priamo na adresu zákazníka (bez vynášky do bytu). Výška poplatku za dopravu sa vypočíta a zavisí
  od hmotnosti Vašej objednávky a tiež od Vašej dodacej adresy. Náš systém tieto podmienky automaticky spracuje
  a výslednu cenu za dopravu zobrazí v sekcii "Môj účet" v prvom kroku "Doprava".
  Na vstup do sekcie "Môj účet" možete, ale nemusíte mať vytvorené konto a byť prihlásený.
  Ak objednávka ešte nie je úplná, tak ju môžete dokončiť či jednoducho zmazať.

   

  Dodacia lehota
  Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované
  v čo najkratšom termíne. Zásielka by mala byť doručená do 48 hodin cez pracovné dni od zaplatenia na náš účet.
  Ku každej objednávke je účtovaná paušálna suma 10 € Platí len pre Bratislavu a blízke okolie za poštovné, balné a dopravné.
  Pri objednávke nad 250,- € je doprava a balné zdarma Platí len pre Bratislavu a blízke okolie. Platba je možná
  po uskutočnení objednávky buď vopred prevodom na účet 4019396859/7500 (ČSOB) alebo v hotovosti pri prevzatí
  tovaru. Platí len pre Bratislavu a blízke okolie.
  Záruka vrátenia peňazí
  Aby pre Vás bolo nakupovanie na www.sapid.sk naozaj bezrizikové, dodržujeme pravidlo „Záruka vrátenia peňazí“.
  Pretože vieme , že nemáte možnosť si nami ponúkaný tovar vopred prezrieť. Môžete sa zmýliť a môžete tak obdržať tovar,
  ktorý v skutočnosti nevyužijete. Ak zistíte bezprostredne po obdržaní tovaru, že Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje,
  máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu d 10 dní vrátiť a budú Vám Vaše peniaze okamžite zaslané späť.
  Podmienkou vrátenia peňazí je dodržanie nasledovných pokynov týkajúcich sa spätne zasielaného tovaru:
  Tovar musí byť:
  neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja.
  musí byť priložený a riadne vyplnený návratový/reklamačný list, ktorý Vám zašleme na požiadanie emailom. Vo vrátenej
  zásielke musí byť priložená kópia príjmového dokladu alebo výpisu z banky pri platbe prevodom. Peniaze sú vrátené
  len za tovar, poštovné a balné nebude preplatené. Reklamácie zasielajte iba ako balík. Dobierka inak nebude prijatá. .
  Daňový doklad Vám doručíme poštou do 14 dní od vyexpedovania objednávky na Vašu adresu.

   


  Reklamačný poriadok
  1.  Povinnosti predávajúceho:
  • Oboznámiť kupujúceho s predaným tovarom (použitie, ošetrenie, čistenie tovaru...)
  • Oboznámiť kupujúceho so záručnou dobou 2 roky (...aj viac)
  2.  Povinnosti kupujúceho pri reklamácii
  Pri výbere tovaru dbajte prosím na to, aby zvolený tovar presne zodpovedali Vašim predstavám, prípadne potrebám.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, čistý, do tovaru nesmie byť zasahované
  • Pri reklamácii predložte doklad o zakúpení tovaru
  • Oboznámte predávajúceho s dôvodom, kvôli ktorému došlo k poškodeniu tovaru
  • Na mechanické poškodenie, nedodržanie pravidiel čistenia a ošetrenia tovaru sa reklamácia nevzťahuje
  • Záruka sa nevzťahuje na:
  • Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebovaní z používania behom záručnej doby
  • Opotrebovanie vplyvom nesprávneho výberu a používania
  • Opotrebovanie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
  • Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok
  • Kaz, s ktorým bol zákazník oboznámený pri kúpe a na ktorý mu bola poskytnutá zľava.
  Upozorňujeme, že prípadné chyby z dôvodu nadmerného opotrebovania nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii
  3.  Zodpovednosť za predané veci
  a) Kupujúci si môže reklamáciu uplatniť v prevádzke našej firmy a tovarom a s potvrdením o zaplatení
  b) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty
      sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
  c) Pri prevzatí reklamovaného tovaru je predávajúci povinný vystaviť potvrdenie o prevzatí, ktoré musí obsahovať:
  • Dátum uplatnenia reklamácie
  • Adresu kupujúceho
  • Druh závady alebo poruchy
  d) Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy
  e) Záručná doba je minimálne 2 roky, v niektorých prípadoch aj dlhšia
  f) Záručná doba plynie od prevzatia veci kupujúcim
  g) Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní odo dňa prevzatia. A môže byť ukončené týmito spôsobmi:
  • odovzdaním opraveného výrobku
  • výmenou výrobku
  • vrátením kúpnej ceny výrobku
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku
  • odôvodneným zamietnutím
  h) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktorú platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe
  Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho.
  Postup pri uplatňovaní reklamácie
  • Kupujúci je povinný tovar okamžite po dodaní prezrieť a o jeho prípadných vonkajších vadách do 2 dní upozorniť
     predávajúceho e-mailom na adresu info@vino-vinko.sk. E-mail musí obsahovať presný popis vád.
  • Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.
  • Reklamáciu, prosím, zašlite na adresu: Delicious W.B. s. r. o.., Radlinského 43 Bratislava-Staré Mesto 811 07.
     K reklamácii je potrebné priložiť    doklad o kúpe a vyplnený návratový/reklamačný list, ktorý Vám zašleme na požiadanie emailom.
  • Doba plynutia reklamácie začína dátumom doručenia zásielky s reklamáciou na hore uvedenú adresu, a trvá do zaslania
     vybavenej reklamácie, maximálne však 30 dní.
  • O priebehu reklamačného konania sa informujte na e-mailovej adrese: info@vino-vinko.sk
  • Kupujúci je povinný tovar okamžite po dodaní prezrieť a o jeho prípadných vonkajších vadách do 2 dní upozorniť
     predávajúceho e-mailom na adresu info@vino-vinko.sk. E-mail musí obsahovať presný popis vád.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu poplatok za poštovné v celej jeho výške v prípade, že bude kupujúci
  opätovne reklamovať tú istú vadu, ktorá bola už v minulosti reklamovaná a neuznaná, alebo neopodstatnená

  K O N T A K T N É
  I N F O R M Á C I E:

  Delicious W.B. s. r. o.
  Radlinského
  43
  811 07 Bratislava-Staré Mesto 

  +421 903 428 036

  info@vino-vinko.sk

  IČO: 47 428 007,  DIČ: 2023897546
  Bankové spojenie: 4019396859/7500 ČSOB banka